Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
3542 b5ac 500
Reposted frombeinthe beinthe vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies
3794 4f26
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialaparisienne laparisienne
Reposted fromweheartit weheartit vialaparisienne laparisienne
5307 42f6
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
7024 27aa 500

c-cassandra:

Current mood.

tellmemore-lies
tellmemore-lies
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viawithout-something without-something
9267 2c6f

October 23 2017

tellmemore-lies
1611 a6ef
Reposted fromproof proof viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

October 15 2017

8019 dc9e
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
tellmemore-lies
tellmemore-lies
1239 3175
Reposted fromdailylife dailylife viaAmericanlover Americanlover
9711 1883
Reposted frommegumu megumu vialetha0 letha0
tellmemore-lies
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl