Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

tellmemore-lies
Reposted fromFlau Flau viaTiffanys Tiffanys
tellmemore-lies
tellmemore-lies
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialenka024 lenka024
tellmemore-lies
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi viamidaj midaj
tellmemore-lies
tellmemore-lies
3536 e098
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamadadream madadream
tellmemore-lies
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viamuflena muflena
tellmemore-lies
Wiesz, że to miłość, kiedy zaczynasz tęsknić już jakiś czas przed pożegnaniem. Lub kiedy słuchasz go i czujesz, że mogłabyś tak do końca. Kiedy milczycie, będąc obok siebie i to w zupełności wystarcza. Kiedy denerwuje cię jak nikt inny, ale wciąż go kochasz. Kiedy ciężko ci jest mu odmówić, bo wiesz, że zrobiłabyś dla niego wszystko. Kiedy wystarczy jeden telefon, a ty już stoisz pod jego drzwiami i absolutnie nie jest to bycie jego pieskiem na każde zawołanie, tylko świadomość, że on chce cię właśnie teraz, obok, w tym miejscu, a bycie przy nim jest najwspanialszym miejscem na ziemi. Kiedy patrzysz w jego oczy i widzisz tą pewność. Kiedy uśmiecha się do ciebie i wiesz, że już nigdy żadne inne usta nie ujmą cię swoim urokiem w ten sposób.
— yezoo.moblo.pl
tellmemore-lies
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
tellmemore-lies
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viawiks wiks
tellmemore-lies
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viafreska freska
tellmemore-lies
3740 bdf9
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazmniej corazmniej
tellmemore-lies
tellmemore-lies
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viaazazel azazel
tellmemore-lies
Reposted frombluuu bluuu viaazazel azazel
tellmemore-lies
6363 8917
Reposted fromjustMeee justMeee viaazazel azazel

February 20 2017

tellmemore-lies
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viaprzeblyski przeblyski
tellmemore-lies
2700 5908
Reposted fromakallabeth akallabeth viaunique-wm unique-wm
tellmemore-lies
tellmemore-lies
1772 236f
Reposted frommoai moai viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl