Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

5039 e471 500
tellmemore-lies
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne

August 02 2017

tellmemore-lies
5018 9a42
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc

July 27 2017

tellmemore-lies
6378 b9cb
tellmemore-lies
4369 b476
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
tellmemore-lies
8411 557b
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viavela vela
tellmemore-lies
2138 663c 500

July 19 2017

tellmemore-lies
8708 4628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaters laters
tellmemore-lies
  
tellmemore-lies
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viamietta-world mietta-world
tellmemore-lies
tellmemore-lies
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamietta-world mietta-world

July 15 2017

tellmemore-lies
8790 fd6c
Reposted frombanitka banitka viaTalkAboutMe TalkAboutMe

July 14 2017

tellmemore-lies
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viafreska freska
tellmemore-lies
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazucha zucha
tellmemore-lies
Reposted fromFlau Flau viamietta-world mietta-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl