Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
tellmemore-lies
0741 a7de 500
Reposted frommiststueck miststueck viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies

But I think the most important thing is kindness. If you’re not kind, the rest doesn’t matter.

— Isabella Huffington
Reposted fromquestion question viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viafreska freska
tellmemore-lies
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaazazel azazel

May 20 2017

tellmemore-lies
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawakened awakened
tellmemore-lies
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu vialetha0 letha0
tellmemore-lies
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love vialetha0 letha0
0297 0f76

serious:

who were you?

tellmemore-lies
7380 34d2

May 19 2017

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaSeventeenRed SeventeenRed
tellmemore-lies
5870 ba3a
Reposted fromnyaako nyaako vialetha0 letha0

May 18 2017

tellmemore-lies
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
3208 b0e9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl