Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

tellmemore-lies
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaAmericanlover Americanlover
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viawordshurt wordshurt
tellmemore-lies
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata

November 30 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
6912 ddb5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
tellmemore-lies
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamefir mefir
tellmemore-lies
tellmemore-lies

November 28 2017

7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 vianiezwykla niezwykla
tellmemore-lies
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później

November 26 2017

8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaazazel azazel
tellmemore-lies
8192 540e
tellmemore-lies
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viamoai moai
tellmemore-lies
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
tellmemore-lies
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazmniej corazmniej
tellmemore-lies
1554 7975 500
Reposted fromfoods foods viacorazmniej corazmniej
tellmemore-lies
6027 a5a1
tellmemore-lies
5656 3e96
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl