Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

tellmemore-lies

June 13 2017

2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamietta-world mietta-world
tellmemore-lies
7792 8108
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne

June 10 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
tellmemore-lies
tellmemore-lies
8747 caaa
tellmemore-lies
0029 7fed
Reposted fromkarahippie karahippie viasilence89 silence89
tellmemore-lies

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
tellmemore-lies
9931 5f27
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viafreska freska
tellmemore-lies
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viaazazel azazel
tellmemore-lies
8750 f6e4
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
tellmemore-lies
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viaazazel azazel

June 09 2017

tellmemore-lies
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
tellmemore-lies
Ludzie na tym świecie zawsze będą próbowali cię zranić. Nie pozwól im na to. Nigdy nie pozwól im cię ranić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazmniej corazmniej

June 03 2017

tellmemore-lies
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Ósmy dzień tygodnia
tellmemore-lies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl