Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

0992 f72f
tellmemore-lies
2428 b70a
Reposted fromslodziak slodziak viaAinsworthCass AinsworthCass
tellmemore-lies
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaAinsworthCass AinsworthCass
tellmemore-lies
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viaAinsworthCass AinsworthCass
tellmemore-lies
Reposted fromlugola lugola vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies
8876 26af 500
tellmemore-lies
6102 6d03 500
tellmemore-lies
6500 b410 500
tellmemore-lies
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatake-care take-care
tellmemore-lies
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viatake-care take-care
tellmemore-lies
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy

July 10 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaAinsworthCass AinsworthCass
tellmemore-lies
2265 afd5
tellmemore-lies
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaAinsworthCass AinsworthCass
tellmemore-lies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl