Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

tellmemore-lies
tellmemore-lies
5430 1ce3
tellmemore-lies
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Reposted fromLaila7 Laila7 viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
9084 b05b 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
tellmemore-lies
tellmemore-lies
3069 3b8c
tellmemore-lies
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione

June 19 2018

tellmemore-lies
9236 f408 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...