Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

tellmemore-lies

March 29 2018

tellmemore-lies
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaPatij Patij
tellmemore-lies
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viamore-than-a-memory more-than-a-memory

March 28 2018

tellmemore-lies
5698 0061
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
9331 5782 500
tellmemore-lies
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
tellmemore-lies
tellmemore-lies
7344 20e0
tellmemore-lies
tellmemore-lies
6577 27a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
tellmemore-lies
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viazucha zucha
tellmemore-lies
tellmemore-lies
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
tellmemore-lies
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
tellmemore-lies
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viapersona-non-grata persona-non-grata

March 04 2018

tellmemore-lies
0639 4d44 500
tellmemore-lies
tellmemore-lies
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viamietta-world mietta-world

February 22 2018

tellmemore-lies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl